Vse o društvih, klubih in zvezah

Posts tagged ‘predsednik društva’

Predsednik – prvi med enakimi

Vsako društvo potrebuje svojega predsednika, ki je izvoljen izmed članov na občnem zboru.

Člani motajo biti zelo pozorni kakšnega predsednika si izvolijo, saj je od njegovih sposobnosti, dela in zagnanosti odvisno delovanje društva. Veliko krat se zgodi, da so pred občnim zborom nekateri člani zelo glasni in polni idej, kako bi bilo potrebno voditi društvo oziroma kako naj to deluje. Ko so nato izvoljeni in dobijo priložnost, da se dokažejo in svojo teorijo pretopijo v prakso, pa se zelo rado izkaže, da je bil prejšnji predsednik boljši.

Najpomembnejše osebnostne kvalitete, ki jih je potrebno pri predsedniku društva zasledovati, da bo lahko opravljal svoje naloge  so delavnost, zagnanost, sposobnost, vodstvene sposobnosti in seveda poštenje.

  • delavnost

Vsi, ki se spoznamo na društvene dejavnosti, vemo, da je v društvu vedno kaj za postoriti. Vedno se kaj dogaja, vedno se najde kak razpis, na katerega se je potrebno prijaviti ali pa je potrebno pripravljati kakšna poročila za izvedene projekte itd. Zato je zelo dobrodošlo, da je predsednik delovna oseba, ki lahko sama opravi veliko takšnega dela in da ni tam samo za to, da delo delegira naprej. Kot povsod drugje, mora biti vodja vzor drugim članom. Težko si je namreč predstavljati dejavne člane ob nedejavnem predsedniku.

  • zagnanost

Zagnanost gre z roko v roki z delavnostjo. Zagnan predsednik pomeni razvoj in napredovanje društva. Njegov cilj je društvo spraviti na višji nivo, ne pa životarjenje na dosedanjem nivoju.

  • sposobnost

Zagnanost in želja po delu pa nista dovolj, če človek, ni sposoben svojih načrtov oziroma načrtov društva udejanjiti. Zato je potrebno za predsednika izbrati nekoga, ki je v preteklosti že nekaj dosegel in ima za pokazati kakšne rezultate. Tukaj lahko gledate na delo v društvu ali na splošno v življenju.

  • vodstvene sposobnosti

Izredno pomembna karakteristika uspešnega predsednika društva so vodstvene sposobnosti. Od le-teh je odvisno kako bo društvo vodil. Če jih nima, se bo zelo težko znašel. Če pa jih ima, bo znal člane motivirati in vzpodbuditi k še boljšim dosežkom, kot bi jih sicer bili pripravljeni investirati v društvo.

  • poštenje

Predsednik društva naj bo oseba z integriteto, ki si jo pridobi s svojim poštenim delovanjem znotraj društva in tudi sicer. Predsednik namreč skrbi za finančno poslovanje in s tem za finance društva. Denar pa je – kot povsod drugje v življenju – potrebno zaupati nekomu, ki je pošten. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bodo finance izpuhtele, društvo in člani pa od tega ne bodo imeli nič.

Oseba, ki premore vse te lastnosti, bo veliko bolje vodila društvo in opravljala svoje predsedniške naloge, kot pa nekdo, ki si predsedniškega naziva želi samo zaradi prestiža, samo zato, ker si to pač želi biti.

Advertisements